Een communicatie plan geeft richting en focus binnen een organisatie. Wij werken met een samenwerkingsdocument waarbinnen de taken goed verdeeld worden over het jaar. Hiermee borg je en een goede basis waarvan speciale events makkelijker in passen. In tegenstelling tot adhoc opstarten van communicatie. Wij helpen met het samen uitdenken, de planning en de infrastructuur die u jarenlang kunt gebruiken.

europa3

Het plan in bredere context

Een goed communicatieplan straalt uit en heeft vele voordelen:

  • Een communicatieplan schept orde voor alle lagen in de organisatie
  • Een communicatieplan zorgt ervoor dat iedereen dezelfde stijl gebruikt voor schrijven en spreken
  • Een communicatieplan maakt het makkelijk prioriteiten in je uitingen naar de buitenwereld
  • Een communicatieplan helpt de organisatie de missie, visie en strategie te overdenken

 

 

 

toestemming2

Meer inzicht in voor wie

Voordat je van start gaat met de inhoudelijke zaken van het communicatieplan is het verstandig eerst duidelijk voor ogen te hebben wat de doelgroep is. Concrete punten waar je aan moet denken bij deze eerst stap zijn: op wie richt de communicatie zich, bijvoorbeeld meer op de bedrijfstop of op de verantwoordelijke medewerkers en vooral: wat vindt
de doelgroep belangrijk!

 

gegevens2

Communicatiemiddelen kiezen

Ga na welk communicatiemiddel je doelgroep het meest gebruikt. Maar belangrijker dan welk middel je kiest, is hoe je er gebruik van maakt. Laat je daarin leiden door je strategie. Als je kiest voor de dialoog, kies je tegelijkertijd voor het gebruik van niet al te schreeuwerige kleuren. Je kiest voor meer nuance. Op basis van die strategie kun je bepaalde ideeën afwijzen of juist verder uitwerken.

 

 

Wilt u weten hoe een goed communicatieplan uw organisatie kan helpen, laat ons dan meedenken en vul onderstaand formulier in of bel ons.