Online strategie

Wij helpen je professionaliseren en je online profiel naar een volgend niveau te tillen

Wat is precies een online strategie?

De weg naar succes start met een online strategie. In feite is dit het proces waarin keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld op het gebied van online marketing. Wie behoren tot jouw doelgroepen? Welke doelen wil je bereiken? Welke activiteiten zijn hiervoor nodig? Welke gevolgen heeft dit op functioneel, financieel en organisatorisch gebied? Wat levert het je op? En hoe zet je dit weg in de tijd?IDN helpt je de juiste strategieën in te zetten om jouw doelgroepen te bereiken. We zorgen er samen voor dat de juiste boodschap overkomt via het juiste kanaal. De resultaten hiervan maken we meetbaar en inzichtelijk via onze handige rapportagetools.

De voordelen van een online strategie

  • Duidelijkheid over hoe je er online voorstaat
  • Doelgroepen en doelstellingen helder in kaart
  • Een overzichtelijk plan van aanpak
  • Gestructureerde uitvoering van het plan
  • Meetbare resultaten

In de praktijk...

Onderzoek
Allereerst brengen we doelgroepen, doelstellingen, mediavoorkeuren, en de bijbehorende online kansen in kaart. Kortom, waar leggen we de online focus? We bepalen aan de hand van een nulmeting de huidige stand van zaken qua media inzet, je website, je concurrentiepositie en het online marketingniveau binnen je organisatie. Online marketing scan?

Online strategie
Na deze nulmeting bepalen we de doelstellingen. We stellen vast met welke boodschap en via welk kanaal we jouw doelgroep(en) het beste kunnen bereiken. De consequenties van de bijbehorende plannen worden vastgelegd in een roadmap. Hierin brengen we naast de hoofd-,  ook de randvoorwaarden in beeld die nodig zijn om de gekozen online strategie te kunnen uitvoeren. Dit wordt onderdeel van het communicatieplan, waarin we concreet omschrijven wat nodig is op het gebied van techniek, beheer, organisatie, kennis en kunde, communicatie, informatie en processen.

Monitoren en optimaliseren
Nu is het tijd voor de uitvoering van de plannen en campagnes! Deze worden continu door ons gemonitord en verwerkt via onze rapportagetools. Deze verwerken wij  voor je in een overzichtelijk maandelijks rapport genaamd “IDN insights”. Op basis van deze data kunnen we bepalen wat nodig is om de campagnes, content en gebruikte kanalen te optimaliseren. 

Zelf ontdekken?
Vraag een adviesgesprek aan op bij ons op kantoor of bij jou op locatie en we begeleiden je erdoorheen!

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  • Communicatie
  • strategie