Communitymanagement Humanitas

Vereniging Humanitas biedt vanuit het humanistische gedachtegoed maatschappelijke ondersteuning bij diverse vraagstukken. Verspreid over het land zijn 82 afdelingen verdeeld in vijf districten. In Amsterdam zit het landelijk bureau. Veel afdelingen zijn actief op social media, maar wenden zich tot het landelijk bureau voor ideeën en content. IDN helpt conceptueel en uitvoerend om social media in te zetten met als doel te professionaliseren, de naamsbekendheid te vergroten en het merk te laden.

Case info

  • Opdrachtgever:Vereniging Humanitas
  • Samenwerking sinds:2020

Wij hebben ze geholpen met

Humanitas onderscheidt zich in 6 thema’s:

  • Eenzaamheid: over het leggen van sociale contacten
  • Verlies: over omgaan met verlies, accepteren en je leven opnieuw inrichten.
  • Opvoeden: over ondersteuning om je gezin weer zelf goed draaiende te krijgen.
  • Opgroeien: ondersteuning om een fijne jeugd te hebben
  • Detentie: ondersteuning bij leven met in en na gevangenschap
  • Thuisadministratie: ondersteuning om je administratie op orde te brengen

Humanitas staat al vijfenzeventig jaar voor een samenleving waarin mensen hun eigen leven vormgeven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. De vrijwilligers werken volgens de humanistische waarden gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zelfbeschikking en vraaggerichtheid. Die hulp is tijdelijk en erop gericht mensen de gereedschappen te geven waarmee ze zelf hun leven weer op orde kunnen krijgen. Om deze mijlpaal te vieren ondersteunt IDN conceptueel en uitvoerend in de jubileumcampagne.

Mensen zijn in staat om hun eigen leven vorm te geven. Soms lukt dit alleen even niet. Dat kan door verschillende oorzaken en de vrijwilligers van Humanitas zijn dan het steuntje in de rug om het eigen leven weer op de rit te krijgen.

Humanitas gelooft dat iedereen wel eens hulp kan gebruiken. Daarbij is het zaak stereotypering uit te sluiten. In de communicatieve uitingen wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.

IDN zorgt voor de coördinatie via een mindmap en een contentkalender, daarnaast is er concrete uitvoerende ondersteuning bij het schrijven en inplannen van posts via OBI4wan.

IDN denkt proactief mee met de communicatieve vraagstukken van Vereniging Humanitas. Alles op het gebied van social media, van publiceren tot meten en rapportage wordt verzorgd.

Het betrekken en professionaliseren van de afdelingen is een van de doelen van Humanitas.  Het landelijk bureau zoekt de samenwerking op en bedacht samen met ons een platform om de afdelingen handvatten te geven voor communicatie- en social media beleid. 

Service

Werken wij al samen? Heb je een vraag of verzoek? Stuur een ticket in!

Nieuwsbrief

Schakel javascript in om dit formulier in te dienen

WordPress partner van InternetDiensten Nederland
SE Ranking partner van InternetDiensten Nederland
Hootsuite partner van InternetDiensten Nederland
VTiger partner van InternetDiensten Nederland
Joomla partner van InternetDiensten Nederland
Flippingbook partner van InternetDiensten Nederland
Hosted Power partner van InternetDiensten Nederland
Woocommerce webshop oplossingen via InternetDiensten Nederland
Magento webshop oplossingen via InternetDiensten Nederland
Tilaa partner van InternetDiensten Nederland
StackPath partner van InternetDiensten Nederland
Akeeba partner van InternetDiensten Nederland